Vägen till körkort

Förberedelser

Körkortstillstånd

Innan du kan får börja övningsköra så måste du först och främst ansöka om ett körkortstillstånd. Ansökan till körkortstillstånd hittar du här. Du måste komplettera din ansökan med ett synintyg.

Introduktionskurs (Handledarkurs)

Om du vill kunna övningsköra privat så måste du ha en personlig handledare (det kan exempelvis vara någon i familjen). För att kunna bli handledare så måste personen ifråga fyllt 24 år och har körkort för den behörighet som övningskörningen gäller samt har haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren. Det krävs att ni båda har gått en introduktionskurs (handledarkurs).

För att du som elev ska kunna gå en introduktionsutbildning så måste du vara minst 15 år och 9 månader. En godkänd handledare krävs för att kunna övningsköra privat.

Under introduktionsutbildningen får ni bland annat information om vad handledaren ansvarar för, bedömningskriterier vid uppkörningen och uppskrivningen samt om trafiksäkerhet. Priset på introduktionsutbildningen bestäms av anordnaren och kursen pågår i minst tre timmar.

Övning

Övningsköra

Övningsköra får du som är 16 år eller äldre göra. Om det är möjligt bör du köra en kombination mellan att övningsköra på en trafikskola och övningsköra privat för att du ska lyckas så bra som möjligt. På trafikskolan får du professionell hjälp med din körning och privat så får du din körvana.

Teori

Teorin bör du läsa parallellt med att du övningskör. Alla körskolor erbjuder litteratur som bygger på Trafikverkets kursplan. En del erbjuder dessutom möjligheten att plugga teori på en dator. Det finns även andra hemsidor som erbjuder teoritester som är bra att öva på inför det riktiga teoriprovet.

Riskutbildningar

Riskettan (Riskutbildning 1)

Riskettan är obligatorisk och omfattar lärdom om alkohol, andra droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden. Utbildningen måste genomföras hos en godkänd utbildare (ofta hos en trafikskola), helst mot slutet av din utbildning. Den tar minst 3 timmar och är giltigt i fem år. Priset ligger normalt mellan 400 och 800 kronor.

Halkan (Riskutbildning 2)

Halkbana är det andra momentet i riskutbildningarna. En viktig faktor när man kör bil är att man har god kontroll över din körning. De flesta tycker att denna del, är ett rent nöje. Riskfyllda situationer och körning på halt underlag går instruktören genom under de 3-4 timmarna det tar att genomföra utbildningen. Halkan kostar runt 1300-1800 kronor.

Proven

Teoriprovet (kunskapsprov)

Teoriprovet sker på en dator hos Trafikverket. Det innehåller 70 frågor, varav 5 som inte räknas med i resultatet. Du behöver svara rätt på 52 av 65, vilket betyder att man behöver 80% rätt för att bli godkänd. Provtiden är 50 minuter. Frågorna handlar om trafikregler, trafiksäkerhet, fordonkännedom, miljö och personliga förutsättningar. Ditt godkända kunskapsprov är giltigt i två månader. Både Kunskapsprovet och Körprovet måste vara godkända under giltighetstiden, om det gått mer än två månader måste nya avgifter betalas in och både kunskapsprovet och körprovet måste göras om. Läs mer om anpassade prov för personer i behov av speciellt stöd eller andra språk.

Boka teoriprov hos Trafikverket

Uppkörning (körprov)

Ett körprov är ca 45 minuter långt och under ditt körprov så ska du visa att du kan hantera bilen i trafiken och att du kör på ett bra och säkert sätt. Du framför under provet att du har de kunskaper som krävs och du visar att du har kontroll över din körning. Om du blir godkänd så är ditt godkännande giltigt i två månader. Om det gått mer än två månader och du inte har blivit godkänd på både kunskapsprovet och körprovet så måste nya avgifter betalas in och både kunskapsprovet och körprovet måste göras om.

Läs mer

Körkortet för MC

Vem vill inte kunna ha möjlighet att känna det energiska ruset som uppstår när man drar iväg på sin motorcykel och verkligen får följa med i svängarna som vägen bildar. Det är många som vill kunna göra detta, och innan det är möjligt så är det först några olika steg man måste gå igenom. Dem kan du läsa om här!

Förberedelser

Körkortstillstånd

För att kunna få övningsköra så behöver du först och främst ha ett godkänt körkortstillstånd. För att du ska få ditt körkortstillstånd så måste du ha de kriterier som transportstyrelsen kräver för att man ska kunna få ta körkort. För att få körkortstillstånd måste du uppfylla en del personliga och medicinska krav som transportstyrelsen bestämmer och gör bedömningen om du uppfyller dessa krav.
Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
Du har fyllt 24 år. (20 år om du haft A2-körkort i minst två år)
Du har gått riskutbildning.
Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
Ansök om körkortstillstånd

Introduktionskurs

För att få det mesta av körningen så det bra om man kombinera övningskörning hos en trafikskola samt att övningsköra privat med en handledare. För att man ska kunna få köra privat så måste handledaren ansökt om att få bli elevens handledare och fått det godkänt. Handledaren får sedan följa med eleven på fordonet eller själv köra ett, vad övningskörningen avser, lämpligt fordon.

Övning

Övningsköra

För att man som elev ska få kunna övningsköra så måste man vara 23 år eller 19,5 med förutsättningar om att man då haft A2 i minst 1,5 år. Du måste självklart ha ett beviljat körkortstillstånd och om du vill kunna övningsköra privat, även ha en godkänd handledare. Genom att köra hos en skola så får du lära dig tekniken och du får bra hjälp och tips av utbildade lärare och om du också övningskör privat så får du körvana. Så en kombination av dem båda är bäst.

Teori

Under sin körkortsutbildning så är det viktigt att man både fokuserar på både teori och praktik. När du läser teori så lär du dig att kör och tänka med omdöme och även förstå hur trafiken fungerar. Att kunna hantera situationer som uppstår i trafiken får du också från de kunskaper man lär sig när man läser teori.

Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk och är uppdelad i två delar. Du måste ha genomfört båda delarna innan du kan köra upp. Det rekommenderas att man går utbildningen så nära inpå körprovet och kunskapsprovet som möjligt.

Risk1

Riskutbildning del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och övriga riskfyllda beteenden. Under denna utbildning så får man lära sig vikten av att inte konsumera alkohol och andra droger när man ska köra och hur viktigt det är att man kör på en säker nivå, både för en själv och för andra i trafiken.

Risk2

Riskutbildningen del 2 fokuserar på hastighet, körning under särskilda förhållanden och säkerhet. Du lär dig hantera olika situationer som kan uppstå i trafiken och du får själv känna på hur det känns att sitta bakom styret när det sker. Du får en större syn och känsla för körningen som hjälper dig att i framtiden lättare kunna hantera olika situationer om de uppstår.

Proven

Teoriprov (Kunskapsprov)

Under kunskapsprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att få godkänt. Man vill se så att du kommer köra med ett gott omdöme i trafiken.

Om man har svårigheter att läsa eller skriva eller om man inte förstår svenska så bra så har man möjlighet att få göra ett anpassat kunskapsprov i form av muntligt prov, prov med längre provtid eller prov med tolk och med teckenspråkstolk.

Avgiften på kunskapsprovet är 325kr. Efter kl 18:00 på vardagar samt på helger ligger avgiften på 400 kr.

Boka ditt kunskapsprov

Uppkörning (Körprov)

Vid din uppkörning så ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken samt att du kör med ett gott omdöme och på ett säkert sätt. Man vill se att du har kontroll över fordonet och att du har det som krävs för att få köra själv i trafiken Innan du kan boka och genomföra ditt körprov måste du ha ett giltigt kunskapsprov.

Avgiften för körprovet är 1650 kr. Efter kl 18.00 på vardagar samt på helger ligger avgiften på 2145 kr.

Boka ditt kunskapsprov

Körkort för Mopen (AM)

Om du har körkortsbehörighet för AM ger det dig rätt att köra moped klass I, också kallad EU-moped som är ett fordon konstruerad för en hastighet på 45km/h.

Krav

De kraven som man behöver uppfylla för att få ta AM-kort är dessa:

  • Du måste ansökt och fått ett godkänt körkortstillstånd.
  • Vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Gått en utbildning hos en behörig utbildare.
  • Fyllt 15 år.
  • Gjort ett kunskapsprov och blivit godkänd.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svensk.

Körkortstillstånd

För att kunna få övningsköra samt göra förarprovet så behöver man ha ett giltigt körkortstillstånd. Vid ansökan så kontrollerar Transportstyrelsen att de kraven som de ställer uppfylls.

Ansök om tillstånd

Utbildningen

När man gör sin utbildning så är det viktigt att man kommer ihåg att teori och praktik är lika viktiga. När du läser teori så lär du dig att köra med gott omdöme och du lär dig att klara av de spelregler som finns i trafiken. Utbildningen är minst 12 timmar lång och genomförs hos en behörig utbildare. Minst fyra av dessa timmar är då praktisk träning och resten av tiden är teoretisk.

Övningsköra

Kraven för att man ska få kunna övningsköra är att du minst måste vara 14år och 9 månader. Du måste ha ett godkänt körkortstillstånd och du måste vara inskriven hos en utbildare där du också kan övningsköra. Det är nämligen inte tillåtet att övningsköra privat. När den som utbildar dig sedan rapporterar att du har genomgått utbildningen så bokar antingen den som utbildat dig eller du själv en tid kunskapsprov. Efter att du gjort din AM utbildning så är.

Kunskapsprov

Under ditt kunskapsprov så ska du visa att du besitter de kunskaper som behövs, så att du kan köra med gott omdöme i trafiken. Kunskapsprovet är det enda provet du gör för att få ditt AM kort.

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kr. På vardagar efter kl 18.00 och på helger är avgiften 400 kr.

Boka ditt kunskapsprov

Anpassade prov

Om du har svårigheter med att läsa eller skriva, eller om du inte förstår svenska så bra, så finns det anpassade kunskapsprov. Du kan få utföra ett muntligt prov, ett prov som har längre provtid eller prov med teckenspråk eller med en tolk. För att bli godkänd så behöver man få rätt på minst 52 av de 65 frågorna.