(Tillbaka)

Körkortet

Egypten har länge ansetts vara det land där det är lättast att ta körkort. För att klara uppkörningen var man tvungen att köra sex meter framåt, lägga i backen och köra tillbaka. Sedan ett par år tillbaka ökade dock kraven. Idag måste man svara rätt på åtta frågor av tio samt köra mellan korner både framåt och med backen i. I Sverige är det lite mer krux - å andra sidan är Sverige ett av de säkraste länderna att köra bil i.

Se filmen: Vägen till körkortet


Förberedelser

Handledarkurs (Introduktionsutbildning)

Om du vill övningsköra privat måste du ha en personlig handledare (exempelvis någon i familjen) som fyllt 24 år och har körkort för den behörighet som övningskörningen gäller. Det krävs att ni båda har gått en introduktionsutbildning. Hitta en handledarkurs.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen. En godkänd handledare krävs för att kunna övningsköra privat.

Under introduktionsutbildningen får ni bland annat information om vad handledaren ansvarar för, bedömningskriterier vid uppkörningen och uppskrivningen samt om trafiksäkerhet. Priset på introduktionsutbildningen bestäms av annordnaren och pågår i minst tre timmar.

Körkortstillstånd

För att få övningsköra krävs även ett körkortstillstånd. För att få ett godkänt körkortstillstånd krävs det att du genomför ett syntest och en hälsodeklaration.

Ansök om körkortstillstånd

Övning

Övningsköra

Övningsköra får du som är 16 år eller äldre göra. Om det är möjligt bör du köra en kombination mellan övningskörning på trafikskola och privat för att lyckas så bra som möjligt. På trafikskolan får du professionell hjälp och privat kan du få din körvana.

Hitta en trafikskola.

Teori

Teorin bör du läsa parallellt med att du övningskör. Alla körskolor erbjuder litteratur som bygger på Trafikverkets kursplan. En del erbjuder dessutom möjligheten att plugga teori på en dator.

Riskutbildningar

Riskettan (Riskutbildning 1)

Riskettan är obligatorisk och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och andra riskfyllda beteenden. Utbildningen måste genomföras hos en godkänd utbilade (ofta en trafikskola), helst sent i din utbildning. Den tar minst 3 timmar och är giltighet i fem år. Priset ligger normalt mellan 400 och 800 kronor.

Halkan (Riskutbildning 2)

Halkbana är det andra momentet i riskutbildningarna. Eftersom du ska köra under utbildningen är det viktigt att du har god kontroll över din körning. De flesta tycker att denna del, jämfört med riskettan, är ett rent nöje. Riskfyllda situationer och körning på halt underlag går instruktören genom under de 3-4 timmarna det tar att genomföra utbildningen. Halkan kostar 1300-1800 kronor.

Proven

Uppskrivning (Kunskapsprovet)Uppskrivningen sker på en dator på Trafiksverket. Det innehåller 70 frågor, varav 5 som inte räknas med i resultatet. Du behöver svara rätt på 52 av 65, dvs 80%, för att bli godkänd. Provtiden är 50 minuter. Frågorna handlar om trafikregler, trafiksäkerhet, fordonkännedom, miljö och personliga förutsättningar.

Läs mer om anpassade prov för personer i behov av speciellt stöd eller andra språk.

Uppkörning (Körprov)